Servis100

Podmínky použití

1. Podmínky

Vstupem na tuto webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami používání webových stránek, všemi příslušnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že odpovídáte za dodržování všech příslušných místních zákonů. Pokud s některým z těchto podmínek nesouhlasíte, máte zakázáno používat tento web nebo na něj přistupovat. Materiály obsažené na tomto webu jsou chráněny příslušnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.

2. Použití licence

Je uděleno povolení dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (informací nebo softwaru) z webové stránky Servis100.cz pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnictví, a na základě této licence nesmíte:

upravovat nebo kopírovat materiály;

používat materiály pro jakékoli komerční účely nebo pro jakékoli veřejné zobrazení (komerční nebo nekomerční);

pokusit se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webu Servis100.cz;

odstranit z materiálů veškerá autorská práva nebo jiná vlastnická označení; nebo převést materiály na jinou osobu nebo „zrcadlit“ materiály na jakémkoli jiném serveru.

Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte některá z těchto omezení, a může být kdykoli ukončena Servis100.cz. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály, které máte, ať už v elektronickém nebo tištěném formátu.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

Materiály na webu Servis100.cz jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Servis100.cz neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříká a popírá všechny ostatní záruky, mimo jiné včetně předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení intelektuálních práv majetek nebo jiné porušení práv. Servis100.cz dále nezaručuje ani nevyjadřuje žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých internetových stránkách nebo v jiných souvislostech s takovými materiály nebo na jakýchkoli odkazovaných stránkách na tento web.

4. Omezení

Servis100.cz ani jeho dodavatelé v žádném případě neodpovídají za žádné škody (mimo jiné včetně škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo nemožnosti používat materiály na internetových stránkách Servis100.cz, i když Servis100.cz byl ústně vyrozuměn nebo písemně o možnosti takového poškození. Protože některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se vás tato omezení vztahovat.

5. Revize a omyly

Materiály zobrazené na webu Servis100.cz mohou zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Servis100.cz nezaručuje, že některý z materiálů na jeho webu je přesný, úplný nebo aktuální. Servis100.cz může kdykoli bez upozornění provádět změny v materiálech obsažených na jejích webových stránkách. Servis100.cz se však nezavazuje k aktualizaci těchto materiálů.

6. Odkazy

Servis100.cz nekontroloval všechny weby propojené s jeho internetovým webem a nenese odpovědnost za obsah žádného takového odkazu. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že jej Servis100.cz podporuje. Použití jakékoli takové odkazované webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

7. Úpravy podmínek používání stránek

Servis100.cz může tyto podmínky používání svých webových stránek kdykoli bez předchozího upozornění revidovat. Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto Podmínek používání.

8. Rozhodné právo

Jakýkoli nárok týkající se webových stránek Servis100.cz se řídí zákony státu Česká republika bez ohledu na jeho kolizní ustanovení.